Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest firma Retrografie – fotografia pamiątkowa Magdalena Bikowska, Mlądzka 29m143, 04-136 Warszawa NIP: 718 205 4197. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.
 4. W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na twój temat:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. dane zawarte w korespondencji kierowanej do mnie,
  6. szczegóły dotyczące złożonych zamówień.
 5. Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wypełnienie zgłoszenia przy użyciu formularza kontaktowego lub kontaktu mailowego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
 7. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.
 8. Przysługuje Wam prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Posiadacie prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
 10. Posiadacie także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
 11. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, a w późniejszym etapie (jeśli zdecydujemy się na współpracę) także księgowości oraz laboratoriom wywołujące zdjęcia oraz drukującym albumy fotograficzne, a także firmie kurierskiej w celu przesłania przesyłki.

2 ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Was, jeśli wysłaliście zapytanie przez zakładkę „Kontakt”;
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w mojej firmie możliwy jest drogą elektroniczną poprzez zakładkę „Kontakt” lub mailowo: retrografie@gmail.com
 3. Mam prawo udostępnić Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

3 PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.retrografie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz mojej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie allaboutcookies.org.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając ze strony www.retrografie.pl akceptujesz powyższe zasady. W przypadku, jeśli nie jesteś w stanie ich zaakceptować, proszę o nie korzystanie z tej strony.
 2. Jako administrator strony mam prawo do aktualizowania „Polityki Prywatności”. Proszę więc, o okresowe sprawdzania jej treści.
 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityką prywatności” dostępną na stronie www.retrografie.pl proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową na adres: retrografie@gmail.com